Johanna Pihlajamaa, Työhuone Leikkikoulu

Bildkonst, Konsthantverk

Plats
Tampere / Tammerfors

Hemsida
http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2054

Työhuone Leikkikoulu (Lekskolan) är ett kollektivt arbetsrum för fyra konstarbetare. I Konstrundan deltar bildkonstnärerna Johanna Pihlajamaa och Hannamari Matikainen samt smyckedesignern Anu Kirkinen. På "Lekskolan" arbetar vi professionellt men glömmer inte att vara lekfulla. I bästa fall hjälper lekfulla experiment och oväntade misstag att få till stånd ett lyckat verk.

Johanna Pihlajamaa (f. 1973) är en bildkonstnär från Tammerfors som använder sig av grafikens tekniker och teckning i sina verk. Hennes konstnärliga produktion består huvudsakligen av unika verk i papper.

Johanna Pihljamaa arbetar med träsnittsteknik och abstrakta bilder, vars utgångspunkt kan hittas i färg och form. Konstnären använder och varierar samma tryckplatta en längre tid och undersöker hur små och stora färgskillnader inverkar i bildens stämning. Serierna bildar helheter, ur vilka varje enskilda arbete ändå kan lyftas fram som ett individuellt verk.

 

 

Työhuone Leikkikoulu on neljän taidetyöntekijän työhuoneyhteisö. Konstrundaniin osallistuvat kuvataiteilijat Johanna Pihlajamaa ja Hannamari Matikainen sekä korumuotoilija Anu Kirkinen. Leikkikoululla työskennellään ammattimaisesti, leikkisyyttä unohtamatta. Parhaimmillaanhan juuri leikkisät kokeilut ja odottamattomat virheet auttavat valmistamaan hienon teoksen.

Johanna Pihlajamaa (s. 1973) on tamperelainen kuvataiteilija, joka käytää teoksissaan taidegrafiikan tekniikoita ja piirtämistä.  Hän tekee pääosin paperipohjaisia uniikkiteoksia.

Johanna Pihlajamaa työstää puupiirrostekniikalla abstraktia kuvaa, jonka perimmäisenä lähtökohtana ovat värit ja muoto. Pihlajamaa varioi samalla laatalla pitkään ja tutkii sekä suuria värieroja että pienten sävymuutosten vaikutusta kuvan tunnelmaan. Sarjallisuudesta syntyy kokonaisuuksia, joista jokainen yksittäinen teos on kuitenkin nostettavissa erilleen, omaksi yksilökseen.