PÅ Johanssson, Silversmederna i Sjökvarteret

Bildkonst, Hantverk, Konsthantverk, Skulptur, Övrigt

Plats
Mariehamn

Vi är intresserade av processen i arbetet – relationen mellan idé och materialet jämte individ.  Någonstans där finns väntan om att bli bejakad som konstutövare likväl som människa.

Olika söker likhet, såväl som att söka är en process för att förena. Zygeda och PÅ arbetar ständigt med denna fråga.

Silversmeden PÅ Johansson och metallkonstnär Zygeda Jurgutyte

Meitä kiinnostaa työn prosessi - suhde idean, materiaalin ja henkilön välissä. Vastakohdat etsivät samankaltaisuuksia, ja itse etsiminen on yhdistämisen prosessi. Nämä aiheet ovat jatkuvasti läsnä Zygedan ja PÅn työssä.

Hopeaseppä PÅ Johansson ja metallitaiteilija Zygeda Jurgutyte.