Saija Koponen

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.saijakoponen.fi

Saija Koponen är en bildkonstnär som jobbar och arbetar i Helsingfors. Koponens främsta uttryckssätt är måleri. Som utgångspunkt använder hon helheten som kroppen och sinnet utgör och kroppsspråket. Materialval är det första steget i arbetet. Innehållet bestämmer formen. Oberoende av verktyg är utförandets handling densamma för henne.

Saija Koponen (s. 1980) on Lohjalta syntyisin oleva kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi 2009. 

Koponen työskentelee maalaten. Hänen työskentelynsä lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus sekä ruumiin kieli. Hän kokee teosten materiaalisuuden tärkeänä. Materiaalivalinnat ovat hänelle ensimmäinen askel sisällöllisen montaasin tekemisessä: onko jälki jätetty maalaten, piirtäen, pitsillä vai valaen. Sisältö määrää muodon. Välineestä riippumatta tekemisen tapahtuma on hänelle sama.