Ville Laurinkoski, Artborg 35

Bildkonst

Plats
Sibbo/Sipoo

ÖVERSVÄMNING

Konst och att göra konst har alltid varit närvarande, därför studerar jag nu vid Helsingin kuvataidelukio och till mina framtida planer hör fördjupade konststudier. Mitt intresse för växter har väckt en outsläcklig törst för att undersöka den gåtfulla tillvaron. Översvämning symboliserar den ständigt flytande världen, naturen, vårt inre tillstånd som är ett med verkligheten. Verkligheten är endast en återspegling av det egna sinnet. Människosinnet kan inte separeras från sin omgivning, skillnaden mellan subjekt och objekt upphör. Ett fönster förenar två världar, interiör och exteriör, vakentillstånd och drömvärld, och gör dem oskiljbara. Ändringens vind och översvämning symboliserar alltets föränderlighet, det djupaste väsendet, tomhet, som sveper in sig i ett mysterium, i en gåtfull, oundviklig process. Såväl genom bildkonst, litteratur som musik kan man ge uttryck för företeelser som annars är svåra att förmedla. Paul Klee sade: ”Konst återger inte det synliga, utan konst synliggör.”

TULVA

Taide ja sen tekeminen ovat olleet aina läsnä, siksi opiskelen nyt Helsingin kuvataidelukiossa ja tulevaisuudessa suuntaan syvällisempiin taideopintoihin. Kiinnostukseni kasveja kohtaan on herättänyt minussa sammumattoman janon mysteerisen olemassaolon tutkimiseen. Tulva symboloi jatkuvasti virtaavaa maailmaa, luontoa, sisäistä tilaamme, joka on yhtä todellisuuden kanssa. Todellisuus on vain mielen oma heijastuma. Ihmismieltä ei voi erottaa ympäristöstään, subjektin ja objektin ero katoaa. Ikkuna yhdistää kaksi maailmaa, interiöörin ja eksteriöörin, valvetilan ja unimaailman tehden niistä jakamattoman. Muutostentuuli ja tulva kuvaavat kaiken pysymättömyyttä, syvintä olemusta, tyhjyyttä, joka verhoutuu mysteeriksi, salaperäiseksi väistämättömäksi prosessiksi. Niin kuvataiteen, kirjallisuuden kuin musiikin kautta pystyy ilmaisemaan ilmiöitä, joita on muutoin hankala välittää. Paul Klee sanoikin: ”Taide ei kuvaa näkyväistä, vaan tekee näkyväksi.”