Jaana Kangas

Bildkonst

Plats
HELSINKI

Jag målar människogestalter och naturtekningar. Minä teman kommer från närmiljön och egna upplevelser. Målningarna är delvis realistiska, men de innerhollar evän saken och delar som kan tolkas på olika sätt. All kan skapa en egen tolkning och en upplevelse angående ditt eget liv. När jag målar använder jag akvarell och oljefärgteknik.

Maalaan ihmishahmoja ja luontoa. Aiheeni tulevat lähiympäristöstä ja kokemuksistani. Maalaukseni on´vat osittain realistisia, mutta sisältävät myös tulkinnallisia asioita ja osia. Jokainen voi luoda oman tulkinnan ja kokemuksen teoksesta. Maalaan akvarelli ja öljyvärimaalauksia.