Alina Sinivaara/ Pop Up Studio

Bildkonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.alinasinivaara.fi

Maaria Märkälä
Alina Sinivaara
Angela Oker-Blom
Fanny Tavastila
Jertta Ratia
Ipi Kärki

Leena Rantanen 

Terhi Ylimäinen

Marjo Koivumäki

Ulla Kuronen

Mina målningar föreställer färgernas dans och lek. Jag är intresserad av människans sätt att delta i hennes omgivning. För mig betyder detta rörelse, andning eller intuition av målningens riktning framåt Kroppsligheten, det fysiska, och varierande stämningar är viktiga för mig. I ekspressiva målningsspår syns människor och varelser; ensamma, eller i grupper och som en variation av detta underbara ekosystem, vars element vi alla är och som andas som alla vi. I mina målningar är människan sig själv, men också en oskiljbar del av naturen – utan att ta ställning till dess goda eller onda.

Jag har arbetat i Kabelfabriken från 2008. Vi har en Pop Up Studio i andra våningen tillsammans med tio konstnärer från Kabelfabriken.

Maalaukseni ovat värien tanssia ja liikettä. Olen kiinnostunut ihmisen osasta ja tavasta olla osa ympäristöään. Minulle se tarkoittaa maalatessa liikettä, hengitystä tai intuitiota maalauksen seuraavasta suunnasta. Kehollisuus, fyysinen liike ja erilaiset tunnelmat ovat minulle merkityksellisiä. Ekspressiivisen maalausjäljen rinnalla kulkee häivähdyksenomaisesti ihmisiä ja luontokappaleita; yksinään, ryhmissä ja osana tätä ihmeellistä ekosysteemiä, jonka osia me kaikki olemme ja jota kaikki hengitämme. Maalauksissani ihminen on erillinen oma itsensä, mutta myös erottamaton osa luontoa - ottamatta kantaa mikä siinä on hyvää tai pahaa.

Olen työskennellyt Kaapelitehtaalla vuodesta 2008 alkaen. Meillä on pop up-galleria Käytävägalleriassa yhdessä kymmenen Kaapelin taiteilijan kanssa.