Muddle Lilius / Atelier la Terrasse

Bildkonst, Hantverk, Konsthantverk, Skulptur

Plats
Hangö

Mitt nu pågående huvudsakliga konstprojekt, att förvandla en vildvuxen terrass till konstträdgård och utomhusateljé, inleddes i fjol och beräknas ta flera år. Under ca 20 års tid hade sly, nässlor och rosor fått härja fritt på drygt 60 m2. De första åtgärderna, att hugga ner slyn och gräva upp rötter av lönnar, almar och midsommarrosor, gjordes av anlitad arbetskraft under två veckors tid. Därefter har jag fortsatt själv. Arbetet görs helt för hand, med spade och hacka som främsta arbetsredskap, det är långsamt och beroende av väderleken.

Målsättningen är att skapa en visningsträdgård med integrerade konstverk, en konstträdgård, med en mer avskild del för nytt skapande. Terrassen är delvis synlig från parken intill, men under växtsäsongen ges också besökare tidvis tillfälle att på nära håll följa med arbetet från vildvuxet kaos till konstverk.

Avsikten är att följa upp projektet på min blogg, Atelier la Terrasse, inledd våren 2013. Hela den första säsongens arbete fotodokumenterades, men grävarbetet var så tidskrävande att uppdatering av bloggen måste skjutas upp till vintermånaderna då lervälling och snö gör fortsatt grävande tillfälligt omöjligt.

Jämsides med skapandet av utomhusateljén fortsätter mitt övriga arbete, med bl a textilkollage, målningar och konstverk avsedda att placeras utomhus.

Pääprojekti tällä hetkellä on muuntaa villiintynyt terassi taidepuutarhaksi ja ulkoateljeeksi. Projekti alkoi viime vuonna, ja kestää luultavasti monta vuotta. 

Tavoite on luoda taidepuutarha, jossa taideteokset ja luonto integroituvat.