Heidi Lampenius

Bildkonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.heidilampenius.com

Mina målningar handlar bland annat om seendet och entropi. Bilderna  sönderfaller och utvecklas samtidigt vilket ger en känsla av både struktur och fördelning. Vi konstruerar hela tiden det vi ser utav delar. Samtidigt är allting vi ser mera än summan av sina delar, och ingenting är konstant. 

 

Jag förhåller mej till målningen som horisonten som man (paradoksalt) aldrig ser då man korsar den eftersom då sker en förflyttning mellan två rymder som inte kan förstås från enbart en sida. Med detta menar jag att målningens konstruktion innehåller både det begränsade och det obegränsade och att det som händer mellan målningen och betraktaren är en blick som riktar sig både inåt och utåt och är inte definierbart i tid/rum. I den här passagen av seendet förmedlas det omedveta och verket får sin form. 

I mitt arbete söker jag de spår och avtryck som, utan att vara absoluta, är tillräckliga för att utlösa ett minne eller en känsla av en plats. Genom att lämna spår av det osynliga i det synliga. 


 

Tutkin maalauksen keinoin ihmisen halua hahmottaa ympäristöään ja tehdä tuntemattomasta visuaalista kartoittamisen kautta. Rakennamme koko ajan näkemäämme osista. Vaikka maisema maailmassa sijaitsee meidän määrittelemänä tietyllä alueella se on kuitenkin aina enemmän kun osiensa summa. Paikan representaatio sisältää rajallisuuden ja samalla rajattomuuden. 

Omaamme vahvan tunteen paikasta. Tämä osallisuus sisältyy myös abstraktiin. 

Etsin niitä jälkiä ja merkkejä jotka, olematta määrittäviä, ovat tarpeeksi laukaistakseen muiston tai representaation paikasta.Kuvat hajoavat ja kehittyvät mikä antaa tunteen rakentumisesta ja jakautumisesta samanaikaisesti.

Tämä vaatii että myös maalauksen pinta on oltava liminaalisessa tilassa. Poistamalla maalaustapahtuman jälkiä syntyy tyhjyyttä. Paradoksaalisesti tämä tyhjyys on se joka tekee maalauksesta ehjän pinnan/paikan/muiston.