Malin Ahlsved

Bildkonst

Plats
Ekenäs

Jag målar små, narrativa akvareller. Bilderna beskriver känslor och händelser. Både sådant som hänt eller skulle kunna hända och sådant som hör till fantasivärlden. Mina bilder ser ut som sagoboksillustrationer men riktar sig främst till vuxna.

Maalaan pieniä, narratiivisiä akvarelleja. Kuvitukset kuvaavat tunteita ja tapahtumia, sekä sellaisia asioita jotka ovat tapahtuneet tai voivat tapahtua, että fiktiivisiä tarinoita. Kuvitukset näyttävät lastenkirjakuvituksilta mutta ovat ensisijaisesti tarkoitettu aikuisille.