Hilja Roivainen

Bildkonst

Plats
TURKU

Hemsida
http://www.saatchiart.com/profile/154049 www.hiljaroivainen.com

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för landskapens och idealens begrepp och att kombinera de gamla mästarnas oljefärgsmålningstekniker med semi-abstrakt expressesivt måleri.  Jag målar främst landskap med hjälp av fotografier jag själv tagit. Jag skapar narrativa berättleser med hjälp av naturupplevelser från minnet och fantasin.  Jag försöker även öveföra mina målningar på andra bild-teman.

Taiteellisessa työssäni olen kiinnostunut maiseman ja ideaalin käsitteistä sekä vanhojen mestareiden öljyvärimaalaus-tekniikan yhdistämisestä semi-abstraktiin ekspressiiviseen maalausjälkeen. Maalaan pääasiassa maisemia itseotettuja valokuvia apuna käyttäen. Luon maalauksissani narratiivia kuvitellun ja muistojen värittämän luontokokemuksen kautta. Pyrin viemään maalauksiani myös muihin kuva-aiheisiin.

Turun yliopistossa parhaillaan tekemässäni taidehistorian väitöskirjatyössä tutkin pohjoismaiseen nykymaisemamaalaustaiteeseen sisältyvää filosofiaa. Valmistuin kuvataiteen kandidaatiksi (2010) ja maisteriksi (2011) maalaustaiteessa University of East London yliopistosta. Olen järjestänyt yksityisnäyttelyjä ja osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin Lontoossa, Helsingissä ja Turussa. Taiteelliseen toimintaani kuuluu myös muun muassa piirustuksen opetus ja maalausprojektien ohjaus nuorille sekä aikuisille.