Marita Karlsson

Bildkonst

Plats
Karis

Hemsida
www.maritakarlsson.wordpress.com

Att färgen hade en rörelse, en gest och att alla färger kunde uppstå och förändras i samma bild under specifika atmosfäriska ljus- och mörkerförhållanden var något alldeles nytt och omtumlande för mig. Att kunna måla ljuset som söker sig igenom mörkret som smaragdgrönt var helt enkelt revolutionerande.

 Men ännu häftigare blev det att måla händelser med olikfärgade ljus och samtidigt ta hänsyn till hur de övriga färgerna i bilden förändrades.  Motivet var inte det väsentliga eller vad jag kände eller ville. Utan vad ville ljus – mörker - färgsituationen.

Färgen fick ett eget värde, egen rörelse och eget liv.

 

Että värillä on oma liikkeensä, eleensä ja että kaikki värit voivat syntyä ja muuttua samassa kuvassa erityisten atmosfääristen valo- ja pimeysolosuhteiden vallitessa oli minulle aivan uutta ja hätkähdyttävää. Pimeyden läpi pyrkivän valon maalaaminen smaragdinvihreänä oli yksinkertaisesti mullistavaa.

Väri sai oman arvonsa, liikkeensä ja elämänsä.