Heidi Lunabba

Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.heidilunabba.com

Jag arbetar med deltagande- och samfundskonst. I mina projekt deltar publiken eller olika grupper ofta i produktionen eller i själva konstverket. Genom installationer, händelser, fotografi och video undersöker jag frågor kring identitet, genus och kommunikation i det offentliga- och privata rummet. Jag har en bakgrund inom fotokonsten och använder ofta fotografi i mina projekt, jag jobbar med allt från stora träkonstruktioner till video och nätbaserade projekt.