Ateljé Soile Kortesalmi

Visuell konst

Plats
Kirkkonummi

Hemsida
soilekortesalmi.com

Jag är bild- och mediakonstnär hemmastadd i Kyrkslätt. Jag gör konst för att utöka min kunskap; bilderna lyfter fram sådant jag inte visste om eller kom ihåg att fanns. Att avbilda människan inspirerar mig allra mest; hur en kan få med flera parallella och motstridiga verkligheter i en bild. Jag blir inspirerad av bertraktandet och seendet som en aktivitet och process. Just nu undersöker jag porträttecknandets och -måleriets processer. Jag letar efter ett sätt att göra bilder som accepterar osäkerhet, "att inte veta". För mig innebär bildskapandet att överge vetskapens och kunnandets position. Att teckna och måla öppnar för funderingar. Hur kan sen se det som avbildas som för första gången? Hur kan en se kinden, pannan, munnen, utan att benämna dem? Vad berättar helheten av de punkter, sträck, ytor, ränniler, kladd och bortsuddade områden som uppstår? Bilderna som föds är upptäcktsfärder till mänskligheten; motstridigheten i tillvaron och möjligheterna att leva där. Jag använder mig av många olika redskap för att göra konst. Redskapet bestäms av de inre behoven och det idén kräver. Jag tecknar, målar, täljer, filmar och fotograferar samt gör samfundskonst. Just nu koncentrerar jag mig på att teckna och måla människor i blandteknik. För mig innebär det konstnärliga arbetet en möjlighet att förstå och växa. Att göra en bild tillsammans med en annan människa för mig in i en process med växelverkan och förlåtelse. Min ateljé finns i Kipinäs konst- och kulturutrymme i Kyrkslätt, precis vid kyrkan.
Olen kirkkonummelle kotutunut kuva- ja mediataiteilija. Teen kuvia koska haluan laajentaa tietoisuuttani; kuva tekee näkyväksi sellaista jota en tiennyt tai muistanut olevan olemassa. Taiteen tekemiseen minua inspiroi eniten ihmisen kuvaaminen, se miten kuvaan voi saada mukaan useita samanaikaisia ja ristiriitaisia todellisuuksia. Minua inspiroi katsominen ja näkeminen toimintana ja prosessina. Tällä hetkellä tutkin muotokuvapiirustuksen- ja maalauksen prosesseja ja etsin epävarmuuden hyväksyvää, ”ei tietämisen” kuvanteko tapaa. Minulle kuvan tekeminen on luopumista tietämisen ja osaamisen positiosta. Piirtäminen ja maalaaminen on avautumista ihmettelylle. Miten nähdä kuvattava kohde kuin ensi kertaa? Miten nähdä poski, otsa, suu niin ettei nimeä sitä? Mitä syntyvien jälkien kokoelma, pisteet, viivat, pinnat, valumat, sutut, pois pyyhityt alueet, kertovat? Syntyvät kuvat ovat tutkimusmatkoja ihmisyyteen; olemassaolon ristiriitaisuuteen ja mahdollisuuteen elää siinä. Käytän taiteen tekemiseen useita eri välineitä. Väline määrittyy sen hetkisten sisäisten tarpeiden ja idean vaatiman ilmaisukanavan kautta. Piirrän, maalaan, veistän, videokuvaan, valokuvaan ja teen taidetta yhteisön kanssa. Tällä hetkellä keskityn ihmisen piirtämiseen ja maalaamiseen sektekniikalla. Taiteen tekeminen tarkoitta minulle mahdollisuutta tiedostamiseen ja kasvuun. Toisen ihmisen kanssa kuvan tekeminen saattaa minut vuorovaikutukseen ja anteeksiannon prosessiin. Ateljeeni sijatsee Kirkkonummen Kipinän taide- ja kulttuuritilassa Kirkkonummen kirkon kupeessa.