Sepideh Rahaa, Kabelfabriken

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.sepidehrahaa.com

Jag heter Sepideh Rahaa (född i Iran 1981) och jag är tvärvetenskaplig konstnär baserad i Helsingfors. Mina verk handlar om transformationen mellan det förflutna och det nuvarande, reflektioner över en individuell närvaro i tiden och konflikter i samhället. De färdiga konstverken är ofta multimedia eller tvärkonstnärliga installationer med målningar, fotografi, performance och/eller video. Jag arbetar för att skapa utrymmen för dialog och konstnärliga möten. För tillfället forskar jag i identitet, kön och samhälle, med fokus på kvinnor som immigrerat till Finland från Mellanöstern för över ett decennium sedan. Projektet, som körde igång i november 2015, heter "En dröm som blev sann?" och det kommer att fortsätta till och med 2018. Videoserier och fotografier kommer att produceras vid sidan om det skrivna materialet. Kroppens och dess performativitet genom tid och rum är signifikanta element, där jag kombinerar minnen, en känsla av samhörighet och personliga berättelser om det vardagliga livet tillsammans. Eftersom jag själv är från Mellanöstern, jag immigrerade till Finland för fem år sedan, förstår jag kulturen och levnadssättet. Jag har gjort flera projekt utgående från mina egna erfarenheter, där jag granskar hur "Den Andra", i de utrymmen begreppet existerar, direkt påverkar den österländska kvinnans vardagliga liv med hennes rasifierade, kulturella och nationella skillnader. Mitt mål är att tackla de befintliga stereotypiska modellerna och uppfattningarna som baseras på kultur, kön och nationalism samt att starta en dialogmed det finska samhället genom konsten.
I am Sepideh Rahaa (born in Iran, 1981) a multidisciplinary artist based in Helsinki. My works address the transformation between the past and present, reflection of an individual presence upon time and conflict within the society, and final work mostly is multimedia or interdisciplinary installation of painting, photography, performance and/or video art. I work to create spaces for dialogue and artistic encounters. At the moment I am researching subject of identity, gender and society, concerning life of Middle-Eastern women who have migrated over a decade ago to Finland. The project, titled “A Dream That Came True?”, started on November 2015 and will be continued until year 2018. Series of video works and photographies will be produced along with the written material. Body and its performativity through time and space are significant elements where I combine memory, sense of belonging and personal narrations of everyday life together. Being a Middle Eastern woman myself, migrated to Finland five years ago, understanding our Middle-Eastern cultural and traditional ways of being, I have done several projects based on my own experiences, investigating how in social and geopolitical spaces where concept of “Other” exists, it directly affects one’s life, so that her racial, cultural and national differences have direct influences on her daily experiences. My aim is to tackle the existing stereotype models/perceptions based on culture, gender and nationalism and to create a dialogue in Finnish society by means of art.