Seppo Lagom, Vanha Pappila

Visuell konst

Plats
Kiikala

Jag är bildkonstnär. Mina verk målar jag i olja på duk. Målningarnas motiv kommer från Egentliga Finlands landskap, där jag också bor nuförtiden. Känslan av rymd, rytmen och färgerna i det här landskapet fascinerar mig. I målningarna eftersträvar jag abstraherade tolkningar, där ljus och färg skapar stämning. Målningarna blir till spontant på duk, nästan som om de vore styrda av något utomstående. Så här tror jag att jag kan föra över mina egna känslor och min personlighet till verken.
Olen kuvataiteilija, teokseni maalaan öljyväreillä kankaalle. Maalaukseni aiheet nousevat Varsinais-Suomalaisesta maisemasta, jossa nykyisin on kotini. Tämän maiseman tilantuntu, rytmi ja värien voima kiehtoo mieltäni. Maalauksissani tavoittelen abstrahoituja tulkintoja, joissa valo ja värit luovat tunnelmaa. Maalaukseni syntyvät spontaanisti kankaalle ikään kuin jonkun johdattamana. Näin uskon että saan teoksiini siirrettyä omia tunteitani ja persoonallisuuttani.