Peter Borotinskij, Villa Havsborg

Visuell konst

Plats
Replot

Hemsida
www.borotinskij.com

Jag målar för att förbättra mina medmänniskors livskvalitet. Oftast gör jag traditionella målningar och grafik. Min största önskan är att bli förstådd.
Maalan parantaakseni kanssaihmisteni elämänlaatua. Teen perinteisiä maalauksia ja grafiikkaa. Suurin toiveeni on tulla ymmäretyksi.