Kaiju Haanpää, Villa Havina

Visuell konst

Plats
Huhmari

Hemsida
www.kaijuhaanpaa.com

Utgångspunkten för mina bilder är stämningar och fantasier som grundar sig på vardagshändelser, omgivningen just då, mytologi eller bilder jag sett. Textilkollagen däremot föds spontant, bit för bit, lager för lager. Jag litar på mina instinkter och lyssnar på mina känslor. Sällan gör jag skisser, då jag finner dem begränsande. Fågeln är ett centralt tema i mina bilder. För mig är den en symbol för kreativitet, frihet och rörlighet. Andra teman har kommit och gått, men fåglarna består. Inspiration till min färgvärld har jag fått under mina resor till Fjärran- och Mellan-Östern. Jag tror på färgens kraft och bildens fascinerande förmåga att berätta flera historier samtidigt. Konstverken gör jag av tyg. Det har lång historia som ett feminint, kreativt material. Kvinnorna har skrivit ner sin vardag och sina drömmar med och i tyg. Jag upplever att också jag är en del av den här kontinuiteten. Med färgerna tygerna ger mig, målar jag det jag vill säga. Jag är inte red för dekorativa element. Jag tycker de tillför dragningskraft och de är väsentligt för min egen estetiska uppfattning. En vacker bild ses ofta som ytlig, 'ven om skönhet är ett inneboende behov hos människan sedan tidens början. Varför skulle en vara rädd för det? Själv hoppas jag att mina verk ses som vackra och att de berör betraktaren positivt och stärkande i den stressiga vardagens utmaningar. Jag bor ovh jobbar i Huhmari i Vichtis. Mina verk har visats på separat- och grupputställningar både i Finland och utomlands. Huhmari, 19.2.2017 Kaiju Haanpää
Kuvieni lähtökohtia ovat tunnelmat ja mielikuvat, jotka kumpuavat arjen tapahtumista, senhetkisestä ympäristöstäni, mytologiasta tai näkemistäni kuvista. Tekstiilikollaasini syntyvät sitten spontaanisti, pala palalta, kerros kerrokselta. Luotan vaistoon ja kuuntelen tunteita. Luonnoksia teen harvoin jos koskaan, sillä koen ne kahlitsevina. Keskeisiä kuva-aiheitani on lintu. Se on minulle luovuuden, vapauden ja liikkuvuuden symboli. Eri teemat töissäni ovat vuosien varrella vaihdelleet, mutta linnut pysyvät. Värimaailmaani olen saanut vaikutteita Kauko- ja Lähi-Itään tekemiltäni matkoilta. Uskon värin voimaan ja kuvan kiehtovaan kykyyn kertoa useita tarinoita samanaikaisesti. Töitteni materiaali on kangas. Sillä on feminiinisen luovuuden materiaalina pitkät perinteet. Sen avulla naiset ovat kautta aikojen kirjoneet talteen arkensa ja unelmansa. Koen itse olevani pieni osa tätä jatkumoa. Kankaat tarjoavat minulle värit, joilla maalaan sanottavani näkyväksi. En pelkää koristeellisuutta. Minusta se lisää kuvan vetovoimaa ja on olennainen osa omaa kauneuskäsitystäni. Kaunis kuva tulkitaan usein pinnalliseksi, vaikka kauneus on ollut ihmisen sisäsyntyisiä tarpeita aikojen alusta asti. Miksi sitä pitäisi pelätä? Itse toivon, että työni koetaan kauniina ja että ne koskettavat katsojaa myönteisesti ja vahvistaen kiireisen arjen haasteiden lomassa. Asun ja työskentelen Vihdin Huhmarissa. Töitäni on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Huhmarissa 19.2.2017 Kaiju Haanpää