Gunzi Holmström STÄNGT

Visuell konst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.gunholmstrom.com

Jag arbetar med vattenfärger. Mitt tema är andlig mystik som jag uttrycker genom abstrakta och symboliska former. Jag kombinerar universella strukturer och symboler för att begrunda förhållandet mellan den synliga och osynliga världen. Visioner hos profeter och helgon inspirerar mig, men avsikten är inte att illustrera deras upplevelser. Istället använder jag meditation och andra andliga övningar för att nå mina egna inre visioner. Jag inspireras bland annat av av mystiken inom kristendomen, buddhismen och sufismen. MFA Gun Holmström är född i Pellinge i Borgå och bor i Helsingfors. Hon har visat sina arbeten i ett tjugotal länder och gjort två offentliga konstverk i Helsingfors.
Työskentelen vesiväreillä. Teoksissa on aistittavissa vaikutteita eri hengellisten suuntauksien kuvamaailmoista ja niissä yhdistyvät niin universaalit rakenteet kuin symbolit, joiden kautta tutkin valoa sekä näkyvää ja näkymätöntä maailmaa.