Merja Salonen Di Giorgio, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.merjasalonen.net

Jag är målare och konstnär som inspireras av bland annat människans spår i den kulturella omgivningen, historiens lager och Grand Tour, den stora historiska (studie)resan. De senaste 20 åren har jag koncentrerat mig på att måla i olja på duk och i blandteknik på papper. Jag är intresserad av historiska pigment och material samt traditionella måleritekniker. Jag har också förverkligat permanenta miljökonstverk bland annat av betong i Helsingfors. Jag är medlem i Målarförbundet och mina verk finns bland annat i Helsingfors stads och Lahtis konstmuseums samlingar.
Olen taidemaalari ja kuvataiteilija ja minua innoittavat työssäni mm. ihmisen jäljet kulttuuriympäristössä, historian kerrokset ja Grand Tour, suuri historiallinen (opinto)matka. Viimeisten 20 vuoden aikana olen keskittynyt maalaamaan öljyvärein kankaalle ja sekatekniikoin paperille. Olen kiinnostunut historiallisista pigmenteistä ja materiaaleista sekä perinteisistä maalausmenetelmistä. Olen myös toteuttanut pysyviä ympäristöteoksia mm. betonista Helsinkiin. Olen taidemaalariliiton varsinainen jäsen ja töitäni löytyy mm. Helsingin kaupungin ja Lahden taidemuseon kokoelmista.