HC BERG Showroom

Visuell konst

Plats
inkoo

Hemsida
www.hcberg.com

HC BERG (f. 1971) är utexaminerad som Konstmagister både från Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto Universitet) i Helsingfors, från glas-keramik linjen, och från Bildkonstakademin i Helsingfors, från skulptörlinjen. Utbildningens mångsidighet synliggörs i hans höga tekniska kunnande och hans förhållningsätt till utnyttjandet av en mångfald av material och uttryckssätt. Han har valts till årets unga konstnär år 2007 i Finland. Han har vunnit erkännande och uppmärksammats Internationellt. HC BERG:s konstverk har varit visats Internationellt i museum, gallerier och på konstmässor över hela Världen. Hans verk är välrepresenterade i alla de främsta Finländska offentliga konstsamlingar, liksom i många utländska privata samlingar. HC Berg bor och arbetar i Ingå.
HC BERG (s. 1971) on valmistunut taiteen maisteriksi sekä Taideteollisen korkeakoulun (nykyinen Aalto yliopisto), lasi- ja keramiikkalinjalta että Helsingin kuvataideakatemian kuvanveistolinjalta. Monipuolinen koulutus näkyy korkeana teknisenä osaamisena ja materiaalien ja ilmaisun moninaisuutena. Hänet valittiin Suomen nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2007. Hän on myös saanut kansainvälistä tunnusta ja huomionosoituksia. HC BERGin taideteoksia on ollut esillä museoissa, gallerioissa ja taidemessuilla ympäri maailmaa. Hänen teokset ovat hyvin edustettuina suomalaisissa julkisissa taidekokoelmissa kuten myös monissa ulkomaisissa yksityisissä kokoelmissa. HC Berg asuu ja työskentelee Inkoossa.