Kaisu Koivisto, Vallgårds konstnärshus

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.kaisukoivisto.com

Granskning av begreppen landskap, miljö och natur har länge varit centralt i mitt arbete. Jag fortsätter med dessa teman. Verken är skulpturer, föremål, installationer samt fotografier och videon. Arbetsmetoden väljer jag enligt temat i verket. De verk, där jag kombinerat stål och naturmaterial, kommenterar sättet vi betraktar vår omgivning på. Fotografiet har gett helt nya medel att berätta om vår värld. Det är frågan om ett fysiskt band mellan utsikt och materia. Jag fotograferar det som människan byggt, men å andra sidan är också mina verk byggda av människan. Jag gör mina tredimensionella verk i mitt arbetsrum i Vallgård. Det är en plats för arbete – där svetsar, syr, tecknar och behandlar jag alla de olika materialen som behövs för mina arbeten. Arbetsrummet är en av de viktigaste verktygen för konstnären. Ofta är det en väldigt privat plats, dit en helst inte vill släppa in gäster bland halvfärdiga verk och processer. För mig är arbetsrummet en skattkammare; för gäster är det ett ymnighetshorn där verktygen och olika skeden i verken berättar sina egna varierande berättelser. Innan verken landar i en utställningslokal är de i många olika skeden.
Työskentelyni keskiössä on ollut pitkään maisema-, ympäristö- ja luontokäsityksen tarkastelu. Jatkan edelleen näitä teemoja. Teokseni ovat veistoksia, esineteoksia, installaatioita sekä valokuva- ja videoteoksia. Työskentelytavan valitsen teoksen aiheen mukaan. Terästä ja luonnonmateriaaleja yhdistävät veistokseni ovat kommentoineet tapaa, jolla katsomme ympäristöämme: esineitä ja rakennettua ympäristöä, eläimiä, luontokappaleita. Valokuvaaminen avaa toisenlaiset keinot kertoa maailmastamme. Kyse on fyysisestä siteestä maisemaan ja materiaan. Valokuvaan ihmisen rakentamaa ja toisaalta teokseni ovat ihmisen rakentamia. Työhuoneella Vallilassa teen kolmiulotteiset teokseni. Se on työn tekemisen paikka – siellä hitsaan, ompelen, piirrän ja käsittelen kaikkia niitä monenlaisia materiaaleja, joita työssäni tarvitsen. Työhuone on yksi taiteilijan tärkeimmistä työkaluista. Usein se on hyvin henkilökohtainen paikka, jonne vieraita ei mielellään päästetä keskeneräisten teosten ja prosessien ääreen. Työhuone on minulle aarreaitta; vierailijoille se on visuaalinen runsaudensarvi, jossa teosteni vaiheet ja työkalut kertovat omaa, polveilevaa kieltään. Teoksen vaiheet ovat moninaiset ennen päätymistään näyttelytilaan.