Laura Kärki, Studio / Atelier

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst, Övrigt

Plats
Berlin

Hemsida
www.laurakarki.com

Jag gör ord, bild och ljud. Jag arbetar mångsidigt inom mina kunskapsområden och gör installationer, dikter samt ljudverk av olika material. Dessutom är jag hantverkare och låter olika tekniker synas i mina verk. I mina verk behandlar jag utanförskap, ensamhet och upplevelsen att vara avskild från andra människor. Just nu jobbar jag med referensramen för samtidsfamiljen och utställningar för 2017 och 2018 som kommer att visas både i Finland och Tyskland.
Teen sanaa, kuvaa ja ääntä. Työskentelen monipuolisesti osaamiskenttieni parissa ja teen eri materiaaleista koostuvia installaatioita, runoja ja ääniteoksia. Lisäksi olen vielä käsityöläinen ja annan eri tekniikoiden näkyä teoksissani. Käsittelen teoksissani ulkopuolisuuden tunteita, yksinäisyyttä sekä irrallisuuden kokemuksia suhteessa toisiin ihmisiin. Tällä hetkellä työskentelen nykyperheen viitekehyksen parissa ja valmistelen vuoden 2017 ja 2018 näyttelyitä, joita esittelen niin Suomessa kuin Saksassa.