Enda Mattila

Visuell konst

Plats
Turku / Åbo

Hemsida
lindamattila.com

Jag är en bildkonstnär som bor i Åbo och för tillfället arbetar jag i Konstnärsgillet i Finland rf:s ateljestiftelses arbetslokaler i Barkers fabrik. För mig är konst framför allt ett tillstånd av ärlighet, där jag kan fundera, ifrågasätta och möta saker innan de tar en verbal form. Mina verk är alltid råa och blottande för mig och ofta förstår jag meningen av mina verk först efteråt när jag analyserar dem. Mina verk tar ofta formen av målningar eller andra bilder. I bilder är jag intresserad av deras förhållande till verkligheten och maktbruket i representationerna, speciellt hur man är normgivande när man beskriver kropp, kön och sexualitet. Jag vill ändå inte begränsa mitt konstnärskap till bara ett medium och därför har jag gjort t.ex. videokonst, installationer och performanser. Som konstnär är jag kulturkritisk och mina verk ifrågasätter och bryter ofta mot de rådande normerna, t.ex. det heteronormativa. Jag fascineras av att kombinera den teoretiska nivån och känslorna i mina verk. Under de senaste tiderna har jag behandlat t.ex. frågan om hur mycket makt en människa får över sin egen kropp, förhållandet mellan sinne och kropp och de sociala normernas begränsande inverkan på individens identitet.
Olen turkulainen kuvataiteilija ja tällä hetkellä työskentelen Barkerilla Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiön tiloissa. Minulle taide on ennen kaikkea rehellisyyden tila, jossa voin pohtia, kyseenalaistaa ja kohdata asioita ennen kuin ne hahmottuvat verbaalisesti ilmaistaviksi. Teokseni ovat minulle aina raakoja ja paljastavia ja usein tajuankin niiden merkityksen vasta jälkeenpäin niitä analysoidessa. Teokseni päätyvät usein muodoltaan maalauksiksi tai muiksi kuviksi. Kuvissa kiinnostaa niiden suhde todellisuuteen sekä representaatioiden vallankäytöllinen ulottuvuus, erityisesti normien tuottajina kehoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvattaessa. En kuitenkaan halua rajata taiteilijuuttani yhteen mediaan ja olen tehnyt myös esimerkiksi videotaidetta, installaatioita ja performanssitaidetta. Taiteilijana olen kulttuurikriittinen ja teokseni yleensä kyseenalaistavat sekä rikkovat vallitsevia normeja, esimerkiksi heteronormatiivisuutta. Minua kiehtoo asioiden teoreettisen tason sekä tunnetason yhdistäminen teoksissani. Viime aikoina olen käsitellyt esimerkiksi kysymystä siitä, kuinka paljon valtaa ihmiselle annetaan omasta kehostaan, mielen ja kehon suhdetta sekä sosiaalisten normien rajoittavaa vaikutusta yksilön identiteettiin.