Maria Forsblom

Visuell konst

Plats
Kronoby

Hemsida
www.mariaforsblom.com

Min önskan som bildkonstnär är att väcka till reflektion över det egna livet. I mitt arbete vill jag synliggöra människans liv och förmedla både livets skörhet och skönhet. Min erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv som hälsovårdare och min livsväg ligger som grund för mitt arbete. Jag jobbar både med grupper och enskilt i min ateljé där jag skapar abstrakta tredimensionella textilmålningar. ​
Taiteiljiana haluan herättää pohtimaan omaa elämää. Työssäni pyrin näyttämään sekä ihmiselämän kauneutta että haurautta. Entinen työura terveydenhoitajana ja oma elämänpolk on työni pohjana. Työskentelen sekä ryhmillä , luennoimalla ja pitämällä workshopeja, että omassa työhuoneessa luomassa omaa taidetta, abstraktia tekstiilitaidetta.