Anissa Nauckhoff Halim, Anissas sommarateljé

Visuell konst

Plats
Esbo

Hemsida
www.summerislandsblog.com

Jag har fått min högre utbildning i Stockholm, Paris och New York, och som ”Environmental Designer” från Parsons School of Design i början på 80-talet. Sedan dess har jag bott och verkat i olika länder och världsdelar. Främst har det handlat om arkitektur, inredning, konst och design. I Finland har dessa aktiviteter delvis samlats i en samägd verksamhet, Create & Paint, som bl.a. utfört färgsättning, dekormålning och inredningar i äldreboende, vårdcentraler, barnhem, sjukhus samt privata hem. En tidigare medlem av IACC-NA, International Association of Color Consultants, en organisation som utbildar i, och verkar för färglära och dess vikt i vår omgivning när det gäller att påverka våra SINNESSTÄMNINGAR. Med denna bakgrund kom inspirationen att skapa en serie pastellmålningar som talar till oss var och en, med allt vad därtill hör om preferenser och kulturpåverkan. Målningarna är avsiktligen inte namngiva, då det är upp till varje betraktare att tyda dem. Jag har över åren genomfört konstutställningar i Piermont, New York, N.Y., USA, Montreal, Canada, Saint Martin des Pallières, Frankrike, Helsingfors samt i Esbo.
Olen opiskellut Tukholmassa, Pariisissa ja New Yorkissa (”Environmental Designer”/ Parsons School of Design.) Valmistuttuani 1980-luvun alussa olen asunut ja työskennellyt eripuolilla maailmaa arkkitehtuurin, sisutuksen, taiteen ja designin parissa. Suomessa nämä työskentelyni osa-alueet ovat osittain nivoutuneet yhteen toiminnassa ”Create & Paint”, jossa tehdään värityksiä, koristemaalauksia ja sisutuksia vanhainkoteihin, terveyskeskuksiin, lastenkoteihin ja sairaaloihin sekä yksityisiin koteihin. Olen ollut jäsenenä IACC-NA, International Association of Color Consultants -organisaatiossa, joka kouluttaa ja toimii väriopin merkityksen ymmärtämisen eteen, jotta tiedostaisimme ympäristön värien vaikuttavuuden mielialoihimme. Tätä taustaa vasten sain inspiraation luoda sarjan pastellimaalauksia, jotka puhuvat meille jokaiselle omalla kielellään mieltymyksistä ja kulttuurivaikutteista. Maalaukset ovat tarkoituksella nimettömiä, jolloin ne ovat jokaisen tulkittavissa omalla tavallaan. Olen vuosien varrella pitänyt taidenäyttelyitä seuraavissa paikoissa: Piermont, New York, N.Y., USA, Montreal, Canada, Saint Martin des Pallières, Ranska, Helsinki sekä Espoo.