Saara Piispa

Visuell konst

Plats
Borgå

Hemsida
saarapiispa.com

Jag arbetar med olje- och akrylmålningar, keramik och installationer. Jag har min atelje i den gamla tingsgårdsbyggnaden vid Prästgårdbacken i Borgå. Under Konstrundan får man se mina nya målningar och keramik, som har människans förhållande med naturen som utgångspunkt.
Työskentelen maalauksen, keramiikan ja installaatioiden parissa. Työhuoneeni sijaitsee vanhalla käräjätalolla Pappilanmäen reunalla Porvoossa. Konstrundanin aikaan vierailijat voivat nähdä uusia teoksiani, joiden lähtökohtana on ihmisen ja luonnon suhde.