Johanna Sarparanta, Wiurila herrgård

Visuell konst

Plats
HALIKKO AS

Hemsida
www.salontaiteilijaseura.fi/kuvat/TAITEILIJAT/Sarparanta+Johanna/

Jag är keramiker från Halikko som jobbar och bor i Wiurila. Jag bygger upp verken för hand i lera. Verkens disiga, mjukt övergående färgsättningen gör jag med airbrushteknik. Det dekorativa uttrycket och bildspråket som faller sig naturligt för mig, för tankarna till konst från gångna årtionden och -hundraden. I mina senaste verk har jag undersökt världar för människofigurers allegorier, helgon och mytiska figurer. Samma symboler och allegorier har attraherat människor genom tiderna; i mina verk blandas teman ihop, fult blir vackert, det alldagliga blir betydelsefullt och helgen blir vardag.
Olen halikkolainen keramiikkataiteilija, työskentelen ja asun Wiurilassa. Työstän savea käsinrakentamalla, teosteni utuinen ja liukuva väritys syntyy kynäruiskutekniikalla. Minulle luontainen koristeellinen ilmaisutapa ja kuvakieli johdattavat ajatukset menneiden vuosikymmenten ja -satojen taiteeseen. Uusimmissa teoksissani olen tutkinut ihmishahmoisten allegorioiden, pyhimysten ja myyttisten hahmojen maailmoja. Samat symbolit ja allegoriat ovat vedonneet ihmisiin vuosisadasta toiseen; teoksissani teemat sekoittuvat, rumasta tulee kaunista, arkisesta merkittävää, pyhästä arkista.