Pirjo Nykänen (Marjo Hyttinen på plats)

Visuell konst

Plats
Kemi

Hemsida
http://www.pirjonykanen.fi/

Jag är målare och fotograf. Jag arbetar med olika tekniker. Mina idéer får utrymme att utvecklas då jag byter material och tekniker, på så vis blir jag inte heller uttråkad. Under arbetsprocessen händer det alltid någonting som en inte riktigt försåt i stunden. När jag gör animationer av fotografier är det lite som att komponera musik eller skriva dikter. Jag vill inte göra någonting färdigtuggat, även om jag tycker om matlagning. Målningarna och fotografierna är arrangerade utrymmen med symboliska innebörder. Färgerna är känslolägen. De svartvita målningarna är teckningsaktiga. Jag strävar efter att lämna utrymme för betraktarens egen tolkning i verken. Det finns inte endast ett sätt att se och uppleva.
Olen taidemaalari ja valokuvataiteilija. Työsketelen erilaisin tekniikoin. Materiaalia ja tekniikkaa vaihtamalla en tylsisty ja idealla on näinollen tilaa kehittyä. Työprosessin aikana tapahtuu aina jotain, mitä ei tehdessä ymärrä. Kun työstän valokuvista animaatiota, se on kuin säveltäisin tai kirjoitan runoa. En halua tehdä valmiiksi leivottua leetaa vaikka joskus tykkäänkin ruoanlaitosta. Maalaukset ja valokuvateokset ovat asetelmallisia tiloja symbolisin merkityksin. Värit ovat tunnetiloja. Mustavalkoisissa maalauksissa korostuu piirroksellisuus. Pyrin jättämään teokselle tilaa katsojan omalle tulkinnalle. Ei ole yhtä tapaa nähdä ja kokea.