Johanna Virtanen, Kabelfabriken

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
http://johannavirtanen.com

Jag är intresserad av estetiken i en linje och långsamt uppbyggda konstruktioner. Min arbetsprocess är också sådan som bygger upp långsamt och meditativt. Ett sådant tidsbegrepp, som är tämjt av tröghet och flit, hoppas jag verken förmedlar till betraktaren. Ofta flätar jag mina verk av elektroniska komponenter, vilka kan ses som referenser till informationssamhällets kommunikation och informationsflöden som färgas av stress och ett högt tempo. I verken letar jag efter teman så som att stanna upp, att lyssna och vara närvarande, i motvikt till den hektiska stressen och prestationskulturen. Mitt arbete och mina verk utgår alltid från materialet. I de senaste verken har jag använt sådana föremål och material som hänvisar till den, för vår tid typiska, konsumtionskulturen, där konsumtionen baserar sig på pengar och ägande samt ständig beundran av det nya. Den här konsumtionen utmanar en till att fundera på värdegrunder, i en tid då jordens naturresurser är begränsade och det ekologiska samvetet gnager.
Minua kiinnostaa viivan estetiikka ja hitaasti rakennetut konstruktiot. Työskentelyprosessini onkin luonteeltaan hidasta ja meditatiivista rakentamista. Tällaisen hitauden ja hartauden kesyttämän aikakäsityksen toivon välittyvän teoksistani myös katselijalle. Punon teokseni usein elektroniikan komponenteista, joiden voi nähdä viittaavan tietoyhteiskunnan nopeatempoiseen ja kiireen sävyttämään tiedonvälitykseen ja kommunikaatioon. Vastavoimana tälle hektisen kiiruhtamisen ja suorittamisen kulttuurille, etsin teoksissani aikakäsitystä, jossa nostetaan esiin pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon teemoja. Materiaalilähtöisyys on teosteni ja työskentelyni alkukirjain. Viimeaikaisissa teoksissani olen käyttänyt sellaisia esineitä ja materiaaleja, jotka viittaavat ajallemme tyypilliseen kulutuskulttuuriin, jossa rahaan ja omistamiseen sekä jatkuvaan uuden ihannointiin perustuva kuluttaminen haastaa myös arvopohdintoihin ajassa, jossa maapallon luonnonvarat ovat rajalliset, ja ekologinen omatunto kolkuttaa.