Marianne Andersson, Lilla galleriet

Visuell konst

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.facebook.com/Lilla-galleriet-676826795799594/?fref=ts

Linjer – färger – myt. Måleri som upptäcktsresa. Jag har studerat vid Konstindustriella Läroverket Ateneum i Helsingfors och utexaminerades från Linjen för inredningskonst 1968. Jag hade privilegiet att ha framstående lärare i de konstnärliga ämnena så som Kaj Frank, Heikki Häiväoja och Mauri Favén. Jag började med mitt måleri i början på 90-talet och har regelbundet haft utställningar under de senaste 25 åren. Jag har experimenterat med en i mitt tycke helt egen stil och teknik. Motivet, utgående från levande modell och croquis, blev med tiden en rad kvinnofigurer i olja. Jag blev tidigt inspirerad av det japanska måleriet, tuschteckningarna och kalligrafin. Intresset för den japanska estetiken tog sin egen form i geishafigurerna med kimono. En förkärlek för myt, dröm, symmetri och en viss monumentalitet kan man spåra i de större geishamålningarna. Jag har målat serier av parbilder i ett mindre format. Motiven med dragning åt det komiska hållet. Allt från brudar, tanter och farbröder till dansöser och maskerade operagäster. På senare tid har jag undersökt palettknivens möjligheter i motiv hämtade från t.ex. italienska bergsbyar och svensk västkust. För mig är måleriet en undersökningsprocess, ett experimenterande. Kartlös och självlärd inom måleriet vet jag inte vartåt den smala vägen slingrar sig.
Viivat – värit – myytit. Maalaaminen on seikkailu. Olen opiskellut Helsingin Taideteollisessa oppilaitoksessa Ateneumissa ja valmistunut sisustustaiteen linjalta vuonna 1968. Opettajinani taideaineissa olivat arvostetut Kaj Frank, Heikki Häiväoja och Mauri Favén, minkä koen erittäin merkitykselliseksi. Maalaamisen aloitin 90–luvulla ja olen pitänyt näyttelyitä säännöllisesti viimeisten 25 vuoden aikana. Olen kehittänyt oman tyylin ja tekniikan. Aiheet, lähtien elävästä mallista ja croquista, tuottivat aikanaan öljymaalauksina rivin naishahmoja. Innostuin aikaisin japanilaisesta maalauksesta, tussipiirustuksista ja kalligrafiasta. Kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan otti muotonsa kimonoon pukeutuneina geishoina. Mieltymykseni myytteihin, uniin, symmetriaan ja tiettyyn monumentaalisuuteen voi jäljittää suurimmista geishamaalauksistani. Olen maalannut sarjan pieniä kuvia pareista. Aiheet ovat valittu pilke silmäkulmassa: morsiuspareista, tädeistä ja sedistä tanssijoihin ja naamioituneihin oopperavieraisiin. Olen tutkinut myös palettiveitsen mahdollisuuksia Italian vuoristokyliä ja Ruotsin länsirannikkoa esittävissä maalauksissa. Minulle maalaaminen on tutkimusprosessi, kokeilemista. Nuotittomana ja itseoppineena maalarina en tiedä minne kapea tie kiemurtelee.