Eija Karivirta, Konststallet

Visuell konst

Plats
Huuvari

Hemsida
www.karivirta.com

Jag utexaminerades från Konstindustriella högskolan år 1957 och har en lång karriär som keramiker. Jag har deltagit i talrika utställningar, symposier och biennaler i hemlandet och utomlands. Den viktigaste keramikergruppen för mig är Kecskemet-gruppen, som grundades år 1980 och med vilken jag aktivt arbetade under tio års tid. Mina konstverk har varit på utställningar i de nordiska länderna, i Mellaneuropa och i USA, Kanada, Australien samt Nya Zeeland. I dag åtnjuter jag statens extra konstnärspension och arbetar vintertid i Spanien, Torrevieja och sommartid här hemma i Huuvari, Askola, där jag i samband med mitt hem har en ateljé och rum för utställningar, Konststallet. Utöver keramik har jag under de senaste åren blivit intresserad av akvarellmålning, ty i det vintriga Torrevieja lyser havets blå och saltsjöarnas violett på ett mycket inspirerande sätt. De möjligheter som gammalt slitet trä ger för träskulpturer har också väckt mitt intresse. I min konst har jag alltid varit kategorisk. Jag vägrar att gjuta i form eller tillverka föremål i serier. Varje verk jag gör är unikt. Genom mina målningar, keramiska föremål och skulpturer skapar jag min egen nostalgiska, futuristiska bild av världen. Interaktionen mellan färgen, ljuset och formen har hjälpt mig att upptäcka små svar till det stora mysteriet i universum – existensens betydelse. Vi går upp och ned för trappor, som inte leder någonstans och inte börjar någonstans ifrån. Vi är föränderliga, rörliga varelser i en oavbruten ström av en dimmig längtan.
Valmistuin Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1957 ja olen sen jälkeen luonut pitkän uran keraamikkona. Olen osallistunut lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, symposiumeihin ja biennaaleihin. Minulle tärkein kansainvälinen keraamikkoryhmä on vuonna 1980 perustettu Kecskemet-ryhmä, jossa toimin aktiivisesti kymmenen vuoden ajan. Töitäni on ollut esillä Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan lisäksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Työskentelen nykyään valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen turvin talviaikaan Espanjassa, Torreviejassa ja kesäisin Askolassa, Huuvarin kylässä, jossa minulla on kotini yhteydessä ateljee ja oma näyttelytila Taidetalli. Keramiikan lisäksi olen viime vuosina kiinnostunut yhä enemmän akvarelleista, sillä talvisen Torreviejan meren sini ja suolajärvien violetti ovat inspiroivia. Vanhan kuluneen puun antamat mahdollisuudet puuveistoksiin ovat myös saaneet huomioni heräämään. Taiteessani olen aina ollut tinkimätön. Kieltäydyn valamasta muottiin ja tekemästä sarjoja. Jokainen työni on uniikki. Maalausteni, keraamisten esineitteni ja veistosteni kautta luon omaa nostalgis-futuristista maailmankuvaani. Värin, valon ja muodon vuorovaikutus on auttanut löytämään pieniä vastauksia universumin suureen salaisuuteen olemassaolon tarkoituksesta. Nousemme ja laskeudumme portaita, jotka eivät johda mihinkään eivätkä ala mistään. Olemme muuttuvia, liikkuvia olentoja utuisen kaipuun jatkuvassa virrassa.