Teija Puranen

Konstindustri och formgivning

Plats
Kimito

Hemsida
www.teijapuranen.com

I mitt arbetsrum i mitt hem i Tjuda Pedagogi vill jag berätta om mitt arbete som mönsterformgivare. Jag jobbar med industrin och jag vill med hjälp av exemplar berätta om processen och krav i mitt yrke. Aktuellt nu är samarbetet med Nanso Group och med en japansk textiltillverkare.
Esittelen Tjuda Pedagogiossa olevan kotini yhteydessä olevalla työhuoneellani työtäni teollisena tekstiilikuosisuunnittelijana. Työprosessia ja vaatimuksia suunnittelutyölle esittelen esimerkkien avulla. Ajankohtaisina on nyt yhteistyö Nanso Groupin ja japanilaisen tekstiilivalmistajan kanssa.