Tiina Herttua, Artborg 35

Visuell konst, Övrigt

Plats
Sipoo

Hemsida
www.tiinaherttua.fi

Mitt arbetsrum finns nära Sibbo Storskog och dess påverkan syns ofta i mina verk. Ett annat viktigt element är havet, vars betydelse en inte ska underskattas. Jag har varit mycket i Australien och Italien. Även från de här resorna fastnar det alltid någonting i verken – nya färger eller någonting som fastnat i tankarna. Motiven, människans relation till naturen och sin omgivning samt till andra människor, blir ofta implicita och förenklade. Ändå lämnar jag utrymme för betraktaren att skapa sitt eget personliga innehåll, utgående från egna tankar och erfarenheter, i verken. I huvudsak målar jag i olja och akryl samt med pigment i storskaliga verk, men jag arbetar också med collage, keramik, olika sorters grafik och installationer. Min bildkonstnärsexamen har jag fått från Lahden Taideinstituutti och jag är medlem i Muu ry.
Työhuoneeni sijaitsee Sipoonkorven reunalla, ja sen vaikutus on usein nähtävissä töissäni. Toinen tärkeä elementti on meri, jonka merkitystä ei myöskään voi vähätellä. Olen viettänyt paljon aikaa Australiassa ja Italiassa, ja näiltäkin matkoilta tarttuu teoksiin aina jotain - uusia värejä tai mieltä askarruttavia asioita. Käsittelen usein viitteellisesti ja pelkistäen aiheitani - ihmisen suhdetta luontoon ja ympäristöönsä sekä toisiin ihmisiin. Jätän kuitenkin katsojalle mahdollisuuden luoda teokseen henkilökohtaisen sisällön omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Pääasiallisesti maalaan öljy- ja akryyliväreillä sekä pigmenteillä suurikokoisia teoksia, mutta työskentelen myös kollaasin, keramiikan, erilaisten grafiikan menetelmien ja installaatioiden parissa. Kuvataiteilijaksi olen valmistunut Lahden Taideinstituutista, ja olen Muu ry:n jäsen.