Ville Heimala, Studio Metso, Kasåkerns konstkvarter

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.villeheimala.fi

Jag är keramikkonstnär (KoK) och biolog (FM) född 1977. Naturen har alltid varit väldigt viktig för mig och det syns tydligt i mina verk. Jag är också intresserad av naturfolks mytologi, speciellt finskbesläktade folks mytologi. Jag finner det fascinerande att kombinera mystiska element med biologi och på så vis skapa någonting nytt. Mina keramikverk är ofta sammansatta av reliefer och mosaik, som jag formar själv helt från grunden. I väggverken kombinerar jag mjuka reliefer med kantig mosaik till en omväxlande helhet. I skulpturerna skapar den smyckeliknande reliefmosaikytan en intressant dimension: verket kan betraktas på avstånd, men först när en granskar det närmare framgår figurens egentliga utseende.
Olen v. 1977 syntynyt keramiikkataiteilija (TaK) ja biologi (FM). Luonto on aina ollut minulle hyvin tärkeä, ja se näkyy usein vahvasti teoksissani. Olen myös kiinnostunut luonnonkansojen, erityisesti suomensukuisten kansojen mytologiasta. Minusta on kiehtovaa liittää mystisiä elementtejä luonnontieteeseen ja luoda niiden avulla jotakin uutta. Kokoan keramiikkateokseni pääasiassa korkokuvista ja mosaiikista, jotka muotoilen alusta lähtien itse. Seinäteoksissani yhdistelen pehmeälinjaisia korkokuvia ja kulmikasta mosaiikkia monimuotoiseksi kokonaisuudeksi. Veistoksissani korumainen korkokuvamosaiikkipinta tuo kiinnostavan uuden ulottuvuuden: teosta voi tarkastella etäältä, mutta hahmon koko olemus paljastuu vasta lähemmin tutkiskeltaessa.