Ulla Vestola, Kasåkerns konstkvarter

Konstindustri och formgivning

Plats
Helsingfors

Jag jobbar med "snickra- och gör själv"- idéer för läsare av olika tidskrifter. Som formgivare är min målsättning att idéerna är förträffliga och moderna och att allt baserar sig på en funktionell konstruktion. Likaså framhäver jag att idéerna är lätta att genomföra med vanliga kunskaper och verktyg.
Teen helppoja nikkarointi- ja tee itse -ideoita aikakauslehtien lukijoille. Muotoilijana pyrin siihen, että ideani ovat oivaltavia ja moderneja, niiden rakenteet ovat toimivia, ja ideat on helppo toteuttaa perustaidoin ja -työkaluin.