Mikki Boxström

Visuell konst

Plats
Jakobstad

Jag tecknar mest, men gör också olika slags tryck, korta texter, video och använder andra blandtekniker. Jag gör helheter som tillsammans skapar en stämningsvärld. Just nu intresserar jag mej för kroppsspråk/rörelse, maskulinitet, mörker/ljus, gränser.