Soila Hänninen, studio shh

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
soilahanninen.blogspot.fi

Jag är konstnär och formgivare från Helsingfors. Mina verk varierar från smycken och bilder till ljusverk och fotografier. Kännspakt för mig är en nyfiken experimentlusta med material och tekniker, utan att glömma miljövänlighet. I mina verk har jag speciellt utforskat ljus och dess uttrycksmöjligheter i olika former, materialkombinationer och konstruktioner, också som rytmer. Mitt arbete är mångsidigt, mycket experimentellt, utforskande och en blandning av tekniker. Mitt konstnärliga arbete representerar det material baserade samtidskonstfältet, där verkens innehåll ofta kommer till i s direkt förhållande till materialet och att bearbeta det. Mina verk är både två- och tredimensionella och jag använder också ljus eller rytm som material i dem. Jag utvecklar hela tiden mitt uttryckssätt med olika tekniker, ändå inte som ett självändamål. Det jag lärt mig överlappar och blandas med gammalt och nytt. Också verkens innehåll går hand i hand med det tankesättet, med sanningen och strukturer samt att leka med begrepp och ständigt ifrågasätta dem.
Olen helsinkiläinen taiteilija ja muotoilija, jonka teosten mittakaava vaihtelee koruista ja kuvista valo- ja tilateoksiin. Utelias kokeellisuus materiaalien ja tekniikoiden käytössä on minulle ominaista, ekologisuutta unohtamatta. Olen tutkinut teoksissani erityisen paljon valoa ja sen ilmaisumahdollisuuksia erilaisissa muodoissa, materiaaliyhdistelmissä ja rakenteissa, myös rytminä. Työskentelyni on monialaista, vahvasti kokeellista, tutkivaa ja eri tekniikoita yhdistelevää. Edustan työskentelyltäni materiaalipohjaista nykytaiteen kenttää, missä teoksen sisältö syntyy usein myös suoraan suhteessa materiaaliin ja sen työstöön. Työskentelen sekä kaksi- että kolmiulotteisen toteutusten parissa ja käsitän myös valon tai rytmin ikäänkuin "materiaalina" teoksissani. Kehitän jatkuvasti ilmaisutapojani eri tekniikoin, en kuitenkaan itsetarkoituksellisesti. Käytän oppimaani limittäin sekä sekoittaen uutta ja vanhaa. Myös teosteni sisällöt kulkevat rinnan tämäntyyppisen ajattelun kanssa, todellisuudella ja rakenteilla sekä merkityksillä leikitellen ja niitä koko ajan kyseenalaistaen.