Turunmaan keraamikkojen kilta

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning

Plats
Turku

Hemsida
www.facebook.com/keramiikkakilta

Åbolands keramikergille är en förening för professionella keramiker och kermikstuderande. Gillet ordnar grupputställningar, internationella keramikevenemang samt stöder och ordnar fortbildning inom området och vetenskaplig forskning. Med gemensamma krafter har gillet byggt en vedeldad keramikbränningsugn i den historiska miljön i Korois. Ugnen invigdes på sommaren 2016 och den samlar gillets medlemmar runt bränningen i flera dagar åt gången. Medlemmar som deltar i bränningen: Jonna Oksanen, Anu Nurminoro, Cornelius Colliander, Pia Lintunen, Elina Huovinen, Outi Kurkijärvi, Tilla Hietanen, Iida Leonsaari, Sinikka Söderlund, Tiina Harjola, Minna Komulainen, Raimo Heldan och Kristina Mediucha.
Turunmaan Keraamikkojen Kilta on ammattikeraamikkojen ja alan opiskelijoiden yhdistys, joka järjestää yhteisnäyttelyitä, kansainvälisiä keramiikkatapahtumia sekä tukee ja järjestää myös aihealueen lisäkoulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Kilta on yheisvoimin rakentanut historialliseen Koroisten maalaismaisemaan keramikan polton puu-uunin, joka vihittiin käyttöön kesällä 2016, uunin polttaminen kokoaa killan taitajat yhteen aina useiden päivien ajaksi kerrallaan. Killan puupolttoon osallistuvia jäseniä: Jonna Oksanen, Anu Nurminoro, Cornelius Colliander, Pia Lintunen, Elina Huovinen, Outi Kurkijärvi, Tilla Hietanen, Iida Leonsaari, Sinikka Söderlund, Tiina Harjola, Minna Komulainen, Raimo Heldan ja Kristina Mediucha.