Johan Vestin

Visuell konst

Plats
Kimito

Hemsida
taiko.fi/johanvestin

Jag är målare och min huvudsakliga teknik är akrylfärg på duk. Motiven är landskap ibland på gränsen till det abstrakta. Min stil och teknik har jag funnit via en lång utvecklingsprocess där jag stegvis lämnat bort det som inte känts absolut nödvändigt. Jag gör monokromatiska målningar med svart och vitt för jag har upplevt att färgerna bär på en alldeles för stor symbolisk börda. Konsthistoria har alltid påverkat mitt konstnärliga arbete, så även i de senaste verken som innehåller intryck från surrealismen, romantiken och expressionismen. Målningarnas motiv baserar sig på mina inre visioner är därmed redan som idéer visuella och grundar sig alltså inte på begreppsligt tänkande. Verken har titlar men jag hoppas de inte är för bindande för jag vill ge publiken möjlighet till egna tolkningar. Även mina egna tolkningar gör jag efter att målningarna är färdiga. På detta sätt vill jag trygga verkens suveränitet så att de inte instrumentaliseras till illustrationer eller annat som jag inte uppfattar som egentlig konst. "Konst är konst och annat är annat" som Ad Reinhardt uttryckte det.
Olen maalari, joka on löytänyt oman tekniikan ja tyylinsä kulkien pitkän kehityskaaren vähitellen tiivistäen ilmaisua karsien pois sitä, jota en ole kokenut välttämättömäksi. Haluan pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina. Käytän vain mustaa ja valkoista, sillä minulle riittää muodot, valöörit ja struktuuri. Taidehistoria on aina ollut vaikuttimenani, myös nykyisissä töissä, joissa näkyy surrealismin, ekspressionismin ja romantiikkan vaikutus. Aiheet maisemallisiin maalauksiini syntyvät sisäisinä visioina. Ne ovat siis jo ideoina kuvallisia, eivätkä perustu käsitteelliseen ajatteluun. Nimeän valmiit työt, mutta mielestäni taide on yhteisöllistä ja jokaisella katsojalla on oikeus osallistua omilla tulkinnoillaan. Itsekin teen tulkintoja maalauksistani, mutta nämä syntyvät nimenomaan vasta maalauksen valmistuttua. Tällöin teos säilyttää suvereenisuutensa, eikä välineellisty kuvitukseksi tai joksikin muuksi, joka mielestäni ei varsinaisesti ole kaunotaidetta. “Taide on taidetta ja muu on muuta” kuten Ad Reinhardt asian ilmaisi.