Pike Kokkonen, Artborg 35

Visuell konst

Plats
Sipoo

Hemsida
www.pikekokkonen.com

Som konstnär är jag inspirerad av den subtila dialogen mellan det abstrakta och det figurativa. Den största utmaningen då jag målar en föreställande bild är att lösgöra  mig från bilden utan att samtidigt förlora den. Att röra sig i dessa landskap är spännande. Vad är relevant i bilden? Vilka element behövs för att bilden skall bli till, eller omvänt, vad klarar sig bilden inte utan? Hur mycket går det att förenkla bilden utan att något väsentligt går förlorat. Ibland kan uttrycket i ögonen berätta hela historien.
Taidemaalarina minua inspiroi hienovarainen dialogi abstraktin ja esittävän välillä. Koen, että maalatessani esittävää kuvaa, suurin haaste on päästä irti kuvasta kadottamatta kuvaa.  Mielestäni tämä välimaasto on mielenkintoinen. Mikä on oleellista kuvassa? Mitkä ovat ne elementit, joista kuva syntyy tai kääntäen, mitä ilman se ei ole olemassa? Kuinka paljon kuvaa voi pelkistää, ilman että jotain oleellista menetetään? Usein maalauksessa pelkkä silmien katse riittää kertomaan kokonaisen tarinan.