Pia Öst, Addo

Konstindustri och formgivning

Plats
Bennäs

Hemsida
www.addo.fi

Jag tycker om att arbeta med helheter och se vad som saknas och fylla tomrummet. I den helheten finns också jag. Vardagen är den största inspirationskällan och omgivningen där jag befinner mig spelar en mycket stor roll. Mina arbetsmaterial är trä, lera och textil. För mig utesluter inte det ena det andra. Jag vill göra många olika saker. För mig är arbete med alla material viktigt. Leran är det material som jag inte kan bestämma över och den öppnar mina sinnen. Den behöver övning, tålamod och kärlek. Att dreja är en handling som tvingar mig att vara närvarande, men också en konkret handling som ger resultat. Att arbeta med trä och möbler är problemlösning och jag kan hålla på hur länge som helst för att komma fram. Att göra mönster för textilier är den största utmaningen och är det som är svårast för mig men jag kan inte låta bli! Att vara formgivare är inte bara ett yrke för mig. Det är mitt sätt att befinna mig i tillvaron. Med leran mellan mina händer och drejskivan började min väg som formgivare, året var 1987, och jag visste inte då att det var vägen som lades framför mig.
Haluan työskennellä kokonaisuuksien parissa ja katsoa, mitä puuttuu, ja täyttää tyhjän tilan. Myös minä olen kokonaisuuden osa. Arki on tärkein inspiraation lähteeni, ja oleskeluympäristölläni on hyvin suuri merkitys. Työssäni käytän materiaaleina puuta, savea ja tekstiilejä. Toinen ei sulje pois toista, sillä haluan tehdä paljon erilaisia asioita. Kaikki materiaalit ovat minulle yhtä tärkeitä. Savi on materiaaleista se, jota en voi määrätä ja joka avaa minun mieleni. Se tarvitsee harjoittelua, kärsivällisyyttä ja rakkautta. Dreijaus on toiminta, joka pakottaa minut olemaan läsnä, mutta myös toiminta, joka tuottaa tulosta. Työskentely puun ja huonekalujen kanssa on ongelmanratkaisua ja löytääkseni ratkaisun voin jatkaa loputtomiin. Tekstiilimallien suunnittelu antaa suurimman haasteen. Sen koen vaikeimmaksi, mutta en voi vaan antaa olla. Muotoilijan työ ei ole minulle vain ammatti. Se on minun tapani olla olemassa. Savi käsieni ja dreijauslevyn välissä aloitti tieni muotoilijaksi vuonna 1987, enkä tiennyt silloin, että se olisi juuri minun tieni.