Studio Åsa Hellman

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Porvoo

Hemsida
www.asahellman.net

Jag gör olika slags unika konstverk och bruksföremål i keramik, ofta dekorerade med grafiska ornament i kraftiga färger. Till min produktion hör både skulpturer, reliefer och kakel samt dessutom stora fat, kannor och tekoppar.
Teen uniikkikeramiikkaa; veistoksia, reliefeja ja kaakeleita sekä tämän lisäksi isoja vateja, kannuja ja teekuppeja. Käytän usein graafista ornamentiikkaa ja voimakkaita värejä.