Carl-Göran Österbacka, Ateljé Svarven

Konsthantverk och hantverk

Plats
Kvevlax

Jag har min svarvateljé och permanenta utställning här hemma i Kvevlax och svarvar konstföremål av varierande storlek och form. Jag använder nästan enbart inhemska träslag, som jag vanligen får av vänner och bekanta. De träslag jag använder mest är björk, lönn, äppel, rönn, klibbal, ek, en, ask, sälg, syrén och lärk. I år svarvar jag också mycket i alm, eftersom jag fick två bilkärror med fint almvirke av en bekant, som tog ner en stor alm i sin trädgård. Almen är ett tacksamt träslag för svarvaren, eftersom den har en mycket vacker och omväxlande struktur med fina nötbruna och ljusa färgtoner och kontraster. Ofta anpassar jag formen till trämaterialet och låter barken framträda i slutresultatet på lämpligt sätt. Likaså låter jag ibland kvistar, deformationer och håligheter i träet bli kvar och synliga i formen för att förhöja det visuella intrycket. Eftersom jag svarvar i färskt och levande trä, ändrar sig föremålet mer eller mindre under torkningen, vilket gör att slutresultatet ibland kan vara oförutsägbart, men trots det, mestadels mycket tilltalande, intressant och vackert.
Minulla on sorvausateljeeni ja vakituinen näyttelyni kotonani Koivulahdessa missä sorvaan eri kokoisia ja muotoisia taide-esineitä. Käytän lähes yksinomaan kotimaisia puulajeja, jotka saan yleensä ystäviltä ja tutuilta. Eniten käyttämäni puulajit ovat koivu, vaahtera, omena, pihlaja, tervaleppä, tammi, kataja, saarni, raita, syreeni ja lehtikuusi. Tänä vuonna sorvaan myös paljon jalavaa, jota sain kaksi peräkärryllistä tuttavalta, joka oli kaatanut ison jalavan puutarhassaan. Jalava on kiitollinen puulaji sorvaajalle, koska sillä on kaunis ja vaihteleva rakenne, hienot pähkinänruskeat ja valoisat värisävyt ja upeat kontrastit. Usein sovellutan muodon puumateriaaliin ja annan kaarnan näkyä sopivasti lopputulokseen. Annan joskus myös puun oksien, epämuodostumien ja kolojen jäädä näkyviin visuaalisen vaikutelman parantamiseksi. Koska sorvaan tuoretta ja elävää puuta, sorvattu esine muuttuu enemmän tai vähemmän kuivauksen aikana, mikä joskus tekee lopputuloksen arvaamattomaksi, mutta silti useimmiten hyvin miellyttäväksi, mielenkiintoiseksi ja kauniiksi.