Linda Varoma, Wärkstan

Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.lindavaroma.com

Mitt konstnärliga arbete utforskar det allmänna via det väldigt specifika och basen till mitt skapande ligger i mitt behov att skapa ordning. Teman som ligger mig nära är familjerelationer, föräldraskap, hemmet, vardagen och deras relation till mitt eget konstnärskap. Jag utgår ifrån det gamla slagordet, det privata är politiskt, och bygger vidare på dessa tankar. Jag jobbar mycket med upprepning och kategorisering som metod. Jag har studerat fotografi vid Yrkeshögskolan Novia (2007-2011) och tagit min magisterexamen i konst vid Glasgow School of Art i Skottland (2014). Jag jobbar mest med fotografi i varierande former samt litterärt, jag skriver poesi och kortprosa. Wärkstan är ett kombinerat arbetsrum, fotostudio och inramningsverkstad. ENG: I work mainly with photography in varying forms as well as with poetry and short prose. I have lately dealt with parenthood, family- and home-life and the relationship they have with me as an artist. As guidance I use the old slogan the personal is political. I have studied photography at Yrkeshögskolan Novia and in 2014 I received a masters of art from Glasgow School of Art. Wärkstan is a combined office, photo studio and framing studio.
Taiteellisen työni lähtökohtana on oma tarpeeni luoda jonkinlainen järjestys. Olen viime vuosina käsitellyt vanhemmuutta, perhe-elämää ja arkea sekä näiden suhdetta omaan taiteilijuuteeni. Käytän ohjenuoranani sanontaa yksityinen on poliittista, ja asetan itseni ja työni sen tarjoamaan kontekstiin. Käytän usein toistoa ja luokittelua menetelminäni. Olen valmistunut valokuvaajaksi v. 2011 Yrkeshögskolan Noviasta sekä taiteen maisteriksi Glasgow School of Artista Skotlannista v. 2014. Työskentelen lähinnä valokuvauksen parissa mutta teen myös kirjallista työtä, kirjoitan runoja ja lyhytproosaa. Wärkstan on yhdistetty työhuone, valokuvausstudio sekä taidekehystämö. ENG: I work mainly with photography in varying forms as well as with poetry and short prose. I have lately dealt with parenthood, family- and home-life and the relationship they have with me as an artist. As guidance I use the old slogan the personal is political. I have studied photography at Yrkeshögskolan Novia and in 2014 I received a masters of art from Glasgow School of Art. Wärkstan is a combined office, photo studio and framing studio.