Jari Vesterinen & Aba Luostarinen, Lasi- ja keramiikkakeskus Kuu, Konstnärer i Mallusjoki

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Mallusjoki

Hemsida
ckuu.fi

Vi, Aba Luostarinen och Jari Vesterinen, grundade glas- och kermaikcentret Kul sommaren 2015 och fortsätter således livet i den gamla byskolan. Vi ordnar mångsidig kursverksamhet och olika evenemang samt tillverkar unika föremål och i serie. Att bränna keramik i träugn är både centralt för vår verksamhet och vår specialitet. Vår stora anagama-ugn förenar professionella och amatörer inom keramik. Vi har en kombinerad galleri-affär, där vi konstant visar både konst- och brukskeramik samt glas. ENG We, Aba Luostarinen and Jari Vesterinen, founded the Glass and Ceramics centre Kuu in the summer of 2015 and so continuing the life of Mallusjoki's former village school. We organise a wide range of courses and events and produce unique and serial products. Our large, firewood fuelled anagama kiln is gathering both professionals and amateurs. Fuelling the kiln with firewood is both central to our activity as well as our expertise.
Me, Aba Luostarinen ja Jari Vesterinen, perustimme Lasi- ja keramiikkakeskus Kuun kesällä 2015 jatkaen Mallusjoen entisen kyläkoulun elämää. Järjestämme monipuolista kurssitoimintaa ja erilaisia tapahtumia sekä valmistamme uniikki- ja sarjatöitä. Keramiikan puupoltto on sekä keskeistä toimintaamme että erikoisuutemme. Suuri anagama-uunin polttomme kokoaa yhteen keramiikan ammattilaisia ja harrastajia. Tiloihimme kuuluu myymälä-galleria, jossa on jatkuvasti näytteillä taide- ja käyttökeramiikkaa sekä -lasia. ENG We, Aba Luostarinen and Jari Vesterinen, founded the Glass and Ceramics centre Kuu in the summer of 2015 and so continuing the life of Mallusjoki's former village school. We organise a wide range of courses and events and produce unique and serial products. Our large, firewood fuelled anagama kiln is gathering both professionals and amateurs. Fuelling the kiln with firewood is both central to our activity as well as our expertise. ABA LUOSTARINEN Muotoilija (amk) Olen lasi- ja keramiikkamuotoilija. Lähtökohtanani on että hyvä tuote vastaa aitoon tarpeeseen ja että työni kestävät käyttöä sekä katsetta pitkään. Ajatuksella valmistettu ja laadukas työ on olleellista, mutta minulle se ei tarkoita pyrkimystä kliinisen siloiteltuun lopputulokseen. Haluan, että esineissä säilyy valmistusprosessin energia ja näkyy sen arvostus. Ekologisuus materiaalien käytössä sekä työskentelytavoissa on minulle tärkeää ja luontevaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallisten, kotimaisten ja kierrätysmateriaalien suosimista sekä materiaalien ja uunien säästeliästä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Keramiikan polttaminen puu-uuneilla on mielestäni erityisen innostavaa niin prosessin kuin tuloksen kannalta. Tällä tavoin poltettaessa valmiiseen esineeseen jää kiehtovalla tavalla ainutlaatuinen ja omaleimainen jälkensä. Lopputulos on enemmän kuin yksin tekijänsä luomus. JARI VESTERINEN Keraamikko, kuvataiteen opettaja (TaM) Olen työskennellyt keraamikkona 30 vuotta – yrittäjänä, taiteilijana ja opettajana. Puilla poltettava keramiikka on ollut tärkeä osa työtäni jo pitkään, mutta oman anagama-uunin rakentaminen vuonna 2016 oli käänteentekevää. Uuni on enemmän kuin työkalu. Fyysinen ja vaikeasti hallittava polttoprosessi antaa tunteen sekä historiallisesta jatkumosta että yhteistyöstä luonnon ja luonnonvoimien kanssa. Poltto ja sen esteettiset mahdollisuudet ovat lähtökohtani niin käyttöesineiden kuin veistosten suunnittelussa ja toteutuksessa.