Elina Ruohonen, Barker

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.elinaruohonen.net

Jag håller på med visuell-, installations- och konceptuellkonst. Mina senaste verk kommenterar livet efter klimatförändringen. I framtiden kommer vi att reflektera över de beslut vi fattar idag. Jag målar med olja på genomskinligt plexiglas. Min målningsteknik är omvänd. Det lagret som målats först blir verkets översta lager, verket har på sett och vis påbörjats med det sista avslutande lagret. Akrylskivan reflekterar både platsen och åskådaren till en del av verket. Åskådaren kan för en stund bli verkets rörliga element. Jag är även del av Merisiskot-arbetsgruppen som jobbar med ekologisk konst. Verken är konceptuella vetenskapliga och konstnärliga studier. Jag bor och arbetar i Åbo. Jag har studerat i Kankaanpääs konstskola samt i Krasnojarsk konstinstitut i Sibirien. Jag har en examen i bildkonst från TAMK. Mina verk finns bl.a. i HAM:s och statens konstsamlingar. ENG I'm a visual, installation and conceptual artist. My latest works comment the time after climate change. In the future we will reflect on the choices we're making at this moment. I paint with oil on see-through plexi glass. I paint in reverse, the first layer I add will be the top layer and so the painting begins with its final layer. The acrylic surface is reflecting both the space and the viewer to become part of the work.
Olen kuva-, tila- ja käsitetaiteilija. Uusimmat teoskokonaisuuteni kommentoivat ilmastonmuutoksen jälkeistä aikaa. Tulevaisuudenkuvaamme peilataan niihin valintoihin, joita tällä hetkellä teemme. Maalaan öljyvärillä läpinäkyvälle pleksille. Maalaustekniikkani on käänteinen. Ensin maalatusta kerroksesta tulee työn päällimmäisin kerros, teos on tavallaan aloitettu viimeistelevällä kerroksella. Akryylilevyn pinta heijastaa sekä tilan että katsojan osaksi teosta. Katsojasta voi tulla hetkeksi sen liikkuva elementti. Kuulun myös ekologisen taiteen parissa työskentelevään Merisiskot-työryhmään. Teokset ovat tieteellistaiteellisia tutkimuksia käsitetaiteen avulla. Asun ja työskentelen Turussa. Olen opiskellut Kankaanpään taidekoulussa ja Krasnojarskin taideinstituutissa Siperiassa. Olen suorittanut kuvataiteilijan AMK –tutkinnon sekä taiteen erikoistumisopinnot TAMK:ssa. Teoksiani on mm. HAM:n ja valtion taidekokoelmissa. ENG I'm a visual, spatial and conceptual artist. My latest works comment the time after climate change. In the future we will reflect on the choices we're making at this moment. I paint with oil on see-through plexi glass. I paint in reverse, the first layer I add will be the top layer and so the painting begins with its final layer. The acrylic surface is reflecting both the space and the viewer to become part of the work.