Anissa Nauckhoff Halim, Sommarateljé

Visuell konst

Plats
Esbo

Hemsida
www.summerislandsblog.com

Jag har fått min högre utbildning i Stockholm, Paris och New York, där jag utexaminerades som ”Environmental Designer” från Parsons School of Design i början på 80-talet. Sedan dess har jag bott och verkat i olika länder och världsdelar. Främst har det handlat om arkitektur, inredning, konst och design. I Finland har dessa aktiviteter samlats i en samägd verksamhet, Create & Paint, som bl.a. utfört färgsättning och inredningar i äldreboende, vårdcentraler, barnhem, sjukhus samt privata hem. Jag är f.d. medlem av IACC-NA, International Association of Color Consultants, en organisation som utbildar i, och verkar för färglära och dess vikt i vår omgivning när det gäller att påverka våra sinnesstämningar. Med denna bakgrund kom inspirationen att skapa en serie akrylmålningar, för närvarande målar jag studier över temat ”Vågspel”. Målningarna är avsiktligen inte namngiva, då det är upp till varje betraktare att tyda dem. Jag har över åren genomfört konstutställningar i Piermont, New York, N.Y., USA, Montreal, Canada, Saint Martin des Pallières, Frankrike, Helsingfors samt i Esbo, Finland. Sommaröarna 2020 ENG I graduated from Parsons School of Design in the early 1980s from the Environmental Design programme. Since that I have lived in different countries and continents. I have mainly worked within architecture, interiors, art and design. At the moment I'm painting a series of acrylic paintings, on purpose left untitled for each viewer to interpret.
Olen saanut korkeakoulutukseni Tukholmasta, Pariisista ja New Yorksita, josta valmistuin Environmental Designeriksi Parsons School of Designista 1980-luvun alussa. Siitä lähtien olen asunut ja toiminut eri maissa ja maanosissa. Enimmäkseen olen työskennellyt arkkitehtuurin, sisustuksen, taiteen ja muotoilun parissa. Suomessa nämä aktiviteetit ovat yhdistyneet Create & Paintin tominnaksi, joka on maalannut ja sisustanut vanhainkoteja, terveyskeskuksia, lastenkoteja, sairaaloita sekä yksityiskoteja. Olen IACC-NA:n eli International Association of Color Consultantsin entinen jäsen. Järjestö kouluttaa ja toimii väriopin puolestapuhujana ja sen tärkeydestä ympäristössämme ja vaikutuksista mielialoihimme. Tämä tausta inspiroi luomaan uuden sarjan akryylimaalauksia. Tällä hetkellä maalausteni teema on "Vågspel" (aallokko). Maalaukset ovat tahallisesti nimettömiä, sillä niiden tulkitseminen jää katsojalle. Vuosien saatossa olen pitänyt näyttelyitä Piermontissa New Yorkissa, Montrealissa Kanadassa, Saint Martin des Pallieresissä Ranskassa sekä Helsingissä ja Espoossa Suomessa. Suvisaaristo 2020 ENG I graduated from Parsons School of Design in the early 1980s from the Environmental Design programme. Since that I have lived in different countries and continents. I have mainly worked within architecture, interiors, art and design. At the moment I'm painting a series of acrylic paintings, on purpose left untitled for each viewer to interpret.