Johan Sandås

Visuell konst

Plats
Jakobstad

Jag arbetar med träskulptur, grafik och teckningar, och utgår ofta från naturmaterial och former som kommer från materialet. Under Konstrundan kommer jag också att förhandsvisa ett videokonstverk som handlar om att arbeta med händerna, och vad det har för effekt på människans hjärna och välmående. ENG I work with wood sculpture, graphics and drawing, and I often use natural materials and shapes that come from the material. During the Konstrundan, I will also show a video artwork that deals with working with your hands, and what effect this has on the human brain and well-being.
Työskentelen puuveistosten, grafiikan ja piirustusten parissa ja käytän usein luonnollisia materiaaleja ja muotoja, jotka ovat peräisin itse materiaalista peräisin. Konstrundanin aikana esittelen myös videoteoksen, jonka aiheena on käsillä työskentely ja miten se vaikuttaa ihmisen aivoihin ja hyvinvointiin. ENG I work with wood sculpture, graphics and drawing, and I often use natural materials and shapes that come from the material. During the Konstrundan, I will also show a video artwork that deals with working with your hands, and what effect this has on the human brain and well-being.