Merja Salonen Di Giorgio, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.merjasdg.net

Jag är målare och bildkonstnär. Jag inspireras bl.a. av människors spår i kulturmiljön, platsens känsla, 'genius loci' samt historiens lager och Grand Tour, dvs. olika historiska studieresor. Under de senaste 20 åren har jag fokuserat på att måla med olja på duk och med blandteknik på papper. Jag är intresserad av historiska pigment och material samt av traditionella målningsmetoder. Jag har även förverkligat permanenta miljöskulpturer, bl.a. av betong i Helsingfors. Under de senaste tre åren har jag jobbat på en serie målningar om två för mig själv viktiga och intressanta platser: Kasåkerns industriområde i Helsingfors där mitt arbetsrum ligger och Pompeji i Italien. Jag är egentlig medlem av Målarförbudet och mina verk finns bl.a. i Helsingfors stads och Lahtis konstmuseums samlingar. ENG I'm a painter and visual artist. I'm inspired by human traces in a cultural environment, the spirit of the place, 'genius loci' and the layers of history. I paint with oil on canvas and mixed media on paper. I'm interested in historical pigments, materials and painting techniques. For the last three years I have focused on two places that are fascinate and are important to me: the industrial area in Roihuvuori where my studio is and Pompeij in Italy.
Olen taidemaalari ja kuvataiteilija. Minua innoittaa taiteellisessa työssäni mm. ihmisen jäljet kulttuuriympäristössä, paikan henki , `genius loci´, sekä historian kerrokset ja Grand Tour, eli erilaiset historialliset opintomatkat. Viimeisten 20 vuoden aikana olen keskittynyt maalaamaan öljyvärein kankaalle ja sekatekniikoin paperille. Olen kiinnostunut historiallisista pigmenteistä ja materiaaleista sekä perinteisistä maalausmenetelmistä. Olen myös toteuttanut pysyviä ympäristöteoksia mm. betonista Helsinkiin. Viimeiset kolme vuotta olen työstänyt maalaussarjaa kahdesta itselleni tärkeästä ja kiehtovasta paikasta, Roihupellon teollisuusalueesta Helsingissä, missä työhuoneeni sijaitsee, ja Pompejista Italiassa. Olen taidemaalariliiton varsinainen jäsen ja töitäni löytyy mm. Helsingin kaupungin ja Lahden taidemuseon kokoelmista. ENG I'm a painter and visual artist. I'm inspired by human traces in a cultural environment, the spirit of the place, 'genius loci' and the layers of history. I paint with oil on canvas and mixed media on paper. I'm interested in historical pigments, materials and painting techniques. For the last three years I have focused on two places that are fascinate and are important to me: the industrial area in Roihuvuori where my studio is and Pompeij in Italy.