Per-Åke Johansson, P-Å Silversmeden

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst, Övrigt

Plats
Mariehamn

Zygeda och Per-Åke, silversmederna i Sjökvarteret, verkstäderna ligger intill varandra. Per-Åke Johansson, silversmed. Jag kom till världen 1945 i Jönköping, vid 25 års ålder flyttade jag till Stockholm, där studier och egen verksamhet i Gamla Stan tog all min tid och sedan 27 år är jag bosatt i Mariehamn, på Åland – resan dit har varit lång. Efter cirka 10 år i Stockholm önskade jag nya utmaningar och via segling och hantverk fick Åland en stor plats i mitt hjärta. Nu lever jag mitt emellan öst och väst och arbetar huvudsakligen med silver i min smedja i Mariehamn. Men med stor glädje använder även andra material i mitt skapande. Min produktion präglas av mina intressen – seglation med allmogebåtar och allt det tänkande som utövandet tillför mig. Glädjen att tillverka ett gott Ting. Ett Ting som håller vad det lovar – idag och i morgon. ENG. Silversmith. My work and studio is inspired by crafts, sailing, traditional boats and the way of living and thinking that comes with it. It is about the joy of making something that will last - today and tomorrow.
Zygeda ja Per-Åke, hopeasepät Sjökvarteretissa, työpajat ovat vierekkäin. Per-Åke Johansson, hopeaseppä. Synnyin Jönköpingissä 1945 ja 25-vuotiaana muutin Tukholmaan, jossa opiskelu ja oma työpajani Gamla Stanissa vei kaiken aikani. Viimeiset 27 vuotta olen asunut Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla - matka sinne oli pitkä. Noin kymmenen Tukholmassa vietetyn vuoden jälkeen kaipasin uusia haasteita ja purjehduksen ja käsitöiden kautta Ahvenanmaa sai ison paikan sydämessäni. Nyt työskentelen idän ja lännen välissä ja teen pääsäntöisesti hopeatöitä pajassani Maarianhaminassa. Käytän myös mielelläni muita mareriaaleja työssäni. Tuotantoni värittyy kiinnostuksen kohteistani: talonpoikaispurjehduksesta ja kaikesta siitä mitä sen harjoittaminen on tuonut mukanaan minulle. Esineiden tekemisen ilo. Esine, joka pitää lupauksensa ja kestää - tänään ja huomenna. ENG Silversmith. My work and studio is inspired by crafts, sailing, traditional boats and the way of living and thinking that comes with it. It is about the joy of making something that will last - today and tomorrow.